Tổ chuyên môn Toán - Tin

Đăng lúc: 16:13:20 29/10/2020 (GMT+7)

Danh sách thầy cô giáo hiện đang công tác, giảng dạy tại trường THPT Đào Duy Từ (tính đến 05/09/2020)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TOÁN - TIN NĂM HỌC 2020-2021
Stt Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Ghi chú
1 Trần Quang Quý  ĐHSP Toán  TTCM  
2 Lương Quang Linh ĐHSP Toán  TKHĐ  GVCN 12A5
3 Nguyễn Văn Chinh Thạc sĩ Toán  TPCM  GVCN 12A1
4 Lê Thị Thanh Bình  Thạc sĩ Toán  Giáo viên  GVCN 10B5
5 Nguyễn Việt Dũng Thạc sĩ Toán  Giáo viên  GVCN 11C1
6 Nguyễn Thị Thu Hiền Thạc Sĩ Toán  Giáo viên  
7 Vũ Thị Hoa Thạc Sĩ Toán  Giáo viên  
8 Lưu Thúy Hồng Thạc Sĩ Toán  Giáo viên  GVCN 11C12
9 Nguyễn Thị Lan ĐHSP Toán  Giáo viên  
10 Trịnh Thị Minh Thạc sĩ Toán  Giáo viên  GVCN 11C2
11 Lê Thị Na  Thạc Sĩ Toán  Giáo viên  
12 Nguyễn Thị Nga Thạc sĩ Toán  Giáo viên  GVCN 10B6
13 Hoàng Văn Quang Thạc sĩ Toán   Giáo viên  GVCN 11C5
14 Hoàng Thanh Tùng Thạc sĩ Toán  Giáo viên  GVCN 10B1
15 Trần Thị Tuyết  Thạc Sĩ Toán  Giáo viên  GVCN 12A12
16 Trần Thị Trà Giang  Thạc sĩ Tin TPCM  
17 Lê Thị Thu Hương ĐHSP Tin Giáo viên  
18 Nguyễn Thị Thu Lan ĐHSP Tin Giáo viên  
19 Trần Thu Phương Thạc Sĩ Tin  Giáo viên  

Ý kiến thăm dò

Nhận xét về các dịch vụ chúng tôi cung cấp?