Tổ chuyên môn Sử - Địa - GDCD

Đăng lúc: 16:13:20 29/10/2020 (GMT+7)

Danh sách thầy, cô giáo hiện đang công tác, giảng dạy tại trường THPT Đào Duy Từ (tính đến 05/09/2020)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD NĂM HỌC 2020-2021
Stt Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Ghi chú
1 Nghiêm Thị Hà Thạc Sĩ Sử TTCM  
2 Hoàng Thúy Dung ĐHSP Sử Giáo viên  GVCN 12A9
3 Nguyễn Bá Quỳnh Thu ĐHSP Sử Giáo viên  GVCN 11C9
4 Nguyễn Thị Đào ĐHSP Địa TPCM  GVCN 12A10
5 Hoàng Thị Thu Hà ĐHSP Địa Giáo viên  
6 Lê Thị Nam ĐHSP Địa Giáo viên  
7 Trần Thị Thu ĐHSP Địa Giáo viên  GVCN 10B11
8 Lê Thị Bảo ĐHSP GDCD TPCM  GVCN 12A7
9 Cao Thị Chúc  ĐHSP GDCD  Giáo viên  GVCN 11C10
10 Phạm Văn Chung Thạc Sĩ GDCD  Giáo viên  
11 Lê Thị Hằng ĐHSP GDCD Giáo viên  

Ý kiến thăm dò

Nhận xét về các dịch vụ chúng tôi cung cấp?