Tổ chuyên môn Toán - Tin

Danh sách thầy cô giáo hiện đang công tác, giảng dạy tại trường THPT Đào Duy Từ (tính đến 05/09/2020)

Tổ chuyên môn Ngoại ngữ

Danh sách thầy, cô giáo hiện đang công tác, giảng dạy tại trường THPT Đào Duy Từ (tính đến 05/09/2020)

Tổ chuyên môn Sử - Địa - GDCD

Danh sách thầy, cô giáo hiện đang công tác, giảng dạy tại trường THPT Đào Duy Từ (tính đến 05/09/2020)

Tổ chuyên môn Hóa - Sinh

Danh sách thầy, cô giáo hiện đang công tác, giảng dạy tại trường THPT Đào Duy Từ (tính đến 05/09/2020)

Tổ chuyên môn Vật lý - CN

Danh sách thầy, cô giáo hiện đang công tác, giảng dạy tại trường THPT Đào Duy Từ (tính đến 05/09/2020)

Tổ chuyên môn TD-QPAN

Danh sách thầy, cô giáo hiện đang công tác, giảng dạy tại trường THPT Đào Duy Từ (tính đến 05/09/2020)

Tổ chuyên môn Ngữ văn

Danh sách thầy, cô giáo hiện đang công tác, giảng dạy tại trường THPT Đào Duy Từ (tính đến 05/09/2020)

Tổ Văn phòng

Danh sách thầy, cô giáo hiện đang công tác, giảng dạy tại trường THPT Đào Duy Từ (tính đến 05/09/2020)

Ý kiến thăm dò

Nhận xét về các dịch vụ chúng tôi cung cấp?