Tổ chuyên môn Hóa - Sinh

Đăng lúc: 16:13:20 29/10/2020 (GMT+7)

Danh sách thầy, cô giáo hiện đang công tác, giảng dạy tại trường THPT Đào Duy Từ (tính đến 05/09/2020)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA - SINH NĂM HỌC 2020-2021
Stt Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Ghi chú
1 Phạm Thị Ngọc  ĐHSP Hóa TTCM  
2 Lê Cao Cường Thạc Sĩ Hóa Giáo viên  
3 Lê Thị Thanh Hà Thạc Sĩ Hóa Giáo viên  
4 Trịnh Ngọc Hào Thạc Sĩ Hóa  Giáo viên  GVCN 12A3
5 Trần Thị Hạnh  ĐHSP Hóa Giáo viên  
6 Đỗ Thị Nương Thạc sĩ Hóa Giáo viên  GVCN 12A2
7 Trương Văn Thuận Thạc Sĩ Hóa Giáo viên  GVCN 10B2
8 Nguyễn Thị Ngọc Anh  Thạc sĩ Sinh TPCM  GVCN 11C3
9 Nguyễn Thị  Hiền Thạc sĩ Sinh Giáo viên  
10 Trịnh Thị Hoa Thạc sĩ Sinh  Giáo viên  GVCN 12A4
11 Vương Thanh Hoa Thạc Sĩ QLGD Giáo viên GVCN 10B3 
12 Nguyễn Thị Khánh Hòa Thạc sĩ Sinh  Giáo viên  GVCN 11C7
13 Nguyễn Thị Thu Huyền Thạc sĩ Sinh Giáo viên  

Ý kiến thăm dò

Nhận xét về các dịch vụ chúng tôi cung cấp?