Tổ chuyên môn Ngữ văn

Đăng lúc: 16:13:20 29/10/2020 (GMT+7)

Danh sách thầy, cô giáo hiện đang công tác, giảng dạy tại trường THPT Đào Duy Từ (tính đến 05/09/2020)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGỮ VĂN NĂM HỌC 2020-2021
Stt Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Ghi chú
1 Phạm Thị Lịch Thạc Sĩ Văn TTCM  
2 Lê Vũ Vân Anh Thạc sĩ Văn Giáo viên  GVCN 12A12
3 Lê Hồng Chính Thạc sĩ Văn Giáo viên  GVCN 10B10
4 Nguyễn Ngọc Dũng Thạc sĩ Văn Giáo viên  GVCN 11C8
5 Phạm Thị Hải ĐHSP Văn Giáo viên  GVCN 10B12
6 Trương Thị Hiền ĐHSP Văn Giáo viên  GVCN 12A8
7 Lê Văn Khải Thạc Sĩ Văn Giáo viên  GVCN 10B8
8 Nguyễn Thị Thanh Nga Thạc Sĩ Văn Giáo viên  
9 Đỗ Hương Quỳnh ĐHSP Văn Giáo viên   GVCN 10B9
10 Nguyễn Thị Thơ Thạc Sĩ Văn Giáo viên  
11 Nguyễn Thị Vân Thạc Sĩ Văn Giáo viên  

Ý kiến thăm dò

Nhận xét về các dịch vụ chúng tôi cung cấp?